Wie zijn we

Historiek

De fundamenten in de werking

Van bij het beging werden door Rik Van Looy en Noël Foré de fundamenten gelegd in de werking van de Vlaamse wielerschool. Deze fundamenten zijn, alhoewel aangepast aan de moderne principes van trainen, op heden nog altijd overeind gebleven in onze werking. Het basisfundament waarop de Vlaamse wielerschool is gegroeid is ongetwijfeld onze wintertraining. Deze is destijds opgebouwd vanuit het centrum in Herentals en vanuit de wielerbaan in Gent. Inmiddels is deze wintertraining uitgegroeid tot een weekprogramma, waarbij voor de verschillende categoriën op 14 verschillende locaties in Vlaanderen en met de medewerking van 35 trainers een aangepast trainingsprogramma wordt aangeboden. Een tweede fundament zijn de principes van de medisch verantwoorde sportbeoefening. Zo worden de trainingsprogramma's steeds in overleg met specialisten op maat van de verschillende leeftijdscategoriën ontwikkeld en verlopen de trainingen op het terrein steeds onder de verantwoordelijkheid van een gediplomeerd trainer. Basisprincipe hierbij is een gezonde en verantwoorde manier van trainen, gebaseerd op een gedegen basis van uithoudingtraining.

Groeipool van nieuwe initiatieven

Vanuit deze fundamenten werden onder impuls van onze trainers steeds nieuwe initiatieven ontwikkeld. Naast de wintertraining werden met succes trainingstages in binnen- en buitenland georganiseerd. In dit kader werden ook uitwisselingsprogramma's opgezet met Luxemburg en -Rik Van Looy zal hier zeker met de glimlach aan terug denken- met China. Onder impuls van Rik Van Looy en Noël Foré werd in de jaren 80 de leeftijdsgrens voor het deelnemen aan wielerwedstrijden wettelijk vastgelegd op 15 jaar. De Vlaamse wielerschool tekende hierop de structuren uit van een gedegen en verantwoorde aspirantenwerking, waarbij voor de 12 tot 15-jarigen een weloverwogen opleidings- en wedstrijdinitiatieprogramma werd ontwikkeld. De jaren 90 waren revolutionaire jaren binnen de wielersport : nieuwe ontwikkelingen op vlak van techniek, medische begeleiding en trainingsaanpak volgden elkaar in snel tempo op. Mede dankzij de alertheid van de technische staf ontwikkelde de Vlaamse wielerschool zich verder en kan op heden een permanente trainings- en wedstrijdbegeleiding aan onze leden-renners worden aangeboden.

Voorbeelden hiervan zijn :

  • het samenwerkingsakkoord met de VDAB omtrent de opleiding van semi-professionele renners;
  • de samenwerking met de Vlaamse trainersschool omtrent het opzetten van cursussen voor begeleider en trainer wielrennen;
  • de projecten deeltijds onderwijs die in nauwe samenwerking met de Vlaamse wielerschool werden opgezet en waar onze medewekers worden ingezet als lesgever.

Steeds een stap vooruit

Hoewel de werking van de Vlaamse wielerschool is opgebouwd vanuit een aantal vaste fundamenten, mogen wij ons eigenlijk van in den beginne tot trendsetters op het vlak van trainingsbegeleiding rekenen. Zo was de Vlaamse wielerschool -in de tijd dat looptraining voor wielrenners nog als doodzonde bestempeld werd- trendsetter om de wielrenners een gedegen wintertraining aan te bieden die gebaseerd was op een combinatie van fietstraining, algemene conditietraining en fitnesstraining. Later werd dit programma uitgebreid met een evenwichtig programma van krachttraining, waarbij dit programma specifiek op de fysionomie en het type inspanning van de wielrenners werd toegeschreven. In de jaren 80 zette de Vlaamse wielerschool een nauwe samenwerking op met het Bloso Topsportlabo. Nadien werden onze verschillende centra uitgerust met ergociser-fietsten en lactaatmeters, zodat aan al onze leden een trainingsprogramma op maat kon worden aangeboden. Met de opkomst van de polsslagmeters, die door ons ter beschikking werden gesteld van de renners, kon deVlaamse Wielerschool de ontwikkelingen inzake aërobe en anaërobe training introduceren en begrijpbaar maken voor vele jonge wielrenners. Vandaag is het mogelijk individuele trainingsschema’s te bekomen bij de verschillende trainers van elk centrum. U kunt steeds terecht bij de Vlaamse wielerschool voor allerhande informatie mbt wielrennen. Zo worden er trainingsschema’s gebaseerd op watt training (SRM) wat op vandaag toch het neusje van de zalm is.